Monday, December 2, 2013

__ Yêu em từ thuở biết yêu __


          Yêu em từ thuở biết yêu
Yêu em vì nét diễm kiều bồ câu
          Trong thơ ta vẫn nguyện cầu
Cộng nô biến hết, ngõ hầu bên em.(poem undated)          Love you since I've known love
Love you because a dove's beauty
          I pray in poetry
Gone Communists, I'll be with you.


---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

__ Khi yêu đừng hỏi tại sao __


          Khi yêu đừng hỏi tại sao
Người này, chốn nọ, lúc tề, thế ni
          Khi yêu biết nói tại vì
Đúng người, đúng chốn, đúng thời, đúng thế.


( December 1, 2013 ----
          Inspired by someone's nickname "khiyeudunghoitaisao"
          which means "When in love, don't ask why" )


          In love, don't ask how come
This one, this state, that time, that place
          In love, just say because
Right one, right state, right place, right time.

__ Đừng làm thất vọng nhau __

          Đừng làm thất vọng nhau nhá
Đường dài đến đây, thành quả tuyệt vời
          Đừng vì bức xúc nhỏ nhoi
Làm hỏng công lao, mất toi đại sự.


(December 1, 2013)


           Don't fail each other, dear
Long road to here, impressive gain
          Get over little strains
Which spoil hard work, ruin our goal.

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, November 26, 2013

__ Tự nhòm __

          Vui đấy chứ khi tự nhòm
Cơ vật lên chốt nã tuôn pháo đạn
          Bắn, bắn, mỉm cười vô hạn
Tấm nào được nhất, bè bạn vui lây.( November 24, 2013 ----
          The Oxford Dictionary accepted SELFIE as a word.

          Từ điển Oxford công nhận SELFIE là chữ chính thức;
          được blog này chuyển ngữ là TỰ NHÒM. )          It's fun to do selfie
Gadget's ready to do shooting
          Shoot, shoot, and keep smiling
Best shot brings good feelings with friends.
 
 
 
Huế Tâm

__ Khước bạn __

          Định nghĩa ra sao chữ BẠN ?
Kết bạn thì khó, khước bạn dễ thôi
          Có bạn dễ sống trên đời
Nếu không thêm bạn, chớ khơi thêm thù.


( November 25, 2013 ----
          In 2009, the Oxford Dictionary accepted UNFRIEND as a word.

          Vào năm 2009, Từ điển Oxford công nhận UNFRIEND là chữ chính thức;
          được blog này chuyển ngữ là KHƯỚC BẠN. )


          How do you define FRIEND ?
Hard to befriend, easy unfriend
          To live, one needs some friends
If not more friends, not enemies.

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

__ Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm __

          Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm
Ai đáng xem là thể diện quốc gia
          Diệm chết lòng còn Quốc gia
Hồ sống một đời làm ma Cộng sản.


( November 1, 2013 ----
          Ngo Dinh Diêm  was the President of South Vietnam
          while Ho Chi Minh was the President of North Vietnam. )


          Ho Chi Minh, Ngo Dinh Diêm
Who was more image of nation
          Diêm died still with Nation
As Communist phantom, Ho lived.

Wednesday, October 30, 2013

__ Đất nước ngày càng thóp thoi __

          Đất nước ngày càng thóp thoi
Một lũ giòi bọ loi nhoi thủ gờm
          Thiếu óc, giòi bọ cuốm cuồm
Thân thể đất nước, mâm cơm lũ giòi.


(October 29, 2013 ----

     Vietnam is being ruined by
     Communists and their accomplices.)


          The nation is near death
Bunch of maggots to get their cuts
          No brains, maggots are nuts
Nation's body, maggots' dinner.

__ Khuôn mặt em đẹp như tiên __

          Khuôn mặt em đẹp như tiên
Làm tôi thờ thẫn đảo điên trong lòng
          Nhủ rằng hoài bão phải xong
Kẻo ham mê quá long đong bất thành.


(poem undated ----
        aim =  higher purpose to complete)


          Your face, oh my, goddess
My heart's crazy, senseless I am
          No, I must close my aim
Obsession can become failure.

__ Xin lỗi các bạn Việt Nam __

          Xin lỗi các bạn Việt Nam
Trung Quốc chúng tôi tham lam vô ngần
          Chúng tôi xin được nghìn lần
Xin lỗi các bạn, lượng phần thứ tha.


(October 24, 2013 ----
     Suggestion for Communist China
     which has brought sufferings to Vietnam and her people.

     Communist China,
     Read, learn, and practice.)


          Sorry, Vietnamese friends
Our China's greedy endlessly
          We have many many
Apologies, please forgive us.

Tuesday, October 15, 2013

__ Võ Nguyên Giáp nghe lẫy lừng __

          Võ Nguyên Giáp nghe lẫy lừng
Thật lòng so sánh chắc chừng hụt xa
          Sống làm nô lệ Đảng ta
Chẳng còn khí phách, thua xa Trần Độ.


( Vo Nguyen Giap, and Tran Do both were generals
   in the Communist Vietnamese army,
   but each earned different level of respect.

   Party = Vietnamese Communist Party
   bondsman = bondservant

   October 13, 2013)


          Vo Nguyen Giap sounds greatest
Truly compared, much less the man
          Lived as Party's bondsman
Had no prestige, worse than Trần Độ.


--------------------------------------------------

__ Tôi chẳng còn tin ai nữa __

          Tôi chẳng còn tin ai nữa
Toàn người giả dối, đảo lừa quanh đây
          Thế gian hãi sợ rẫy đầy
Tưởng chừng như sắp đến ngày tan hoang.


(poem undated ----

Based on someone's nickname "toichangcontinai"
which means "I no longer trust anyone")


          I trust no one no more
They are fakers, cheaters 'round here
          This world is full of fears
It seems to me it's near the end.


----------------------------------------------------------------------------------------

__ Sapa lạnh quá không em? __

          Sapa lạnh quá không em?
Vết chân ai đã ngoài thềm khắc ghi
          Dù lạnh, dù ấm, dù chi
Chỉ mong ta được mừng vui chính mình.


(October 14, 2013)


          Is Sapa very cold?
Whose footprints were chiseled out there
          Whether cold, warm, or else
Let's only wish ourselves happy.


------------------------------------------------------

Wednesday, October 9, 2013

__ Người hùng Điện Biên Phủ __

          Chúng bay đểu ác quỉ sầu
Phong ta trưởng phòng bí bầu phụ nữ
          Ta người hùng Điện Biên Phủ
Làm ma kéo xuống Âm Phủ chúng bay.


( Communist leaders rewarded war hero Vo Nguyen Giap
   as the head of the planned population department,
   or "baby-making factory," (xưởng đẻ).

General Vo Nguyen Giap deceased on October 4, 2013.

---- October 6, 2013 )


          You bastards were so mean
Made me head of pregnant ladies
          Hero of Dien Bien Phu
As ghost, I'll pull you to Hell all.

-----------------------------------------------------------------------------------------

__ Đừng nghe cái lũ nói điêu __

          Đừng nghe cái lũ nói điêu
Mà hãy nhìn kỹ những điều chúng làm
          Ô danh cái tính tham lam
Mặt ngoài tử tế, hiểm nham trong lòng.


( Based on a famous saying about Communists
by President Nguyen Van Thieu of Republic of Vietnam.

---- October 3, 2013 )

          Listen not to liars
What they do we observe closely
          Ill-famed being greedy
They look nice, with hideous hearts.-------------------------------------------------------------------

__ Hang Pắc Pó __

          Hang Pắc Pó đầy mờ ám
Núi Các Mác toàn mây xám phủ vây
          Suối Lê Nin trũng sình lầy
Ai nhìn cũng thấy bầy nhầy tanh hôi.


(poem undated ----
       Karl Marx, Lenin are Uncle Ho's idols.)


          Pac Po Cave looks stealthy
Karl Marx Hill, dark-cloudy all day
          Lenin Creek, muddy bay
Anyone can see they do stink.
-----------------------------------------------------------------------------------

__ Tòa án Căng-gu-ru __

          Đây Tòa án Căng-gu-ru
Bóp méo công lý lũ ngu diễn trò
          Ước gì vực hổng sâu to
Nuốt mấy tên hề, dứt trò đốn hư.


(Inspired by human-rights activist Lê Quốc Quân
who was persecuted by the Vietnamese Communist
Kangaroo Court in October 2013.

And also inspired by similar activists in the past
who were persecuted by .. .. who else,
the Vietnamese Communist Kangaroo Court.

---- October 2, 2013)


          Here's a Kangaroo Court
A stupid show distorts justice
          Let's hope giant abyss
Swallows those clowns, ends misconducts.

Thursday, October 3, 2013

__ Vì sao nước mắt em rơi __

          Vì sao nước mắt em rơi
Điều chi đánh mất nét cười hân hoan
          Đại dương bao dặm thẳm xanh
Tựa như nước mắt đóng quạnh trong tôi.


(poem undated
-- inspired by B.A.)


          How come you are in tears
What has taken your cheerful smiles
          Ocean's deep-blue for miles
As if your tears compiled in me.

__ Nối liền vòng tay __

          Đồng bào ở khắp ba miền
Cùng nhau đứng dậy nối liền vòng tay
          Dẹp xong băng đảng cướp ngày
Chúng ta mới thấy đất này của ta.


(poem undated)


          People from three regions
Let us stand up and join our hands
          Done with daytime thug bands.
We all can see this land's our land.

Monday, September 30, 2013

__ Bạn và tôi, cao cả chung __

          Bạn và tôi, cao cả chung
Uống cùng nước chảy, thở cùng không khí
          Chia sẻ cùng những giá trị
Làm người công bằng quyết chí tương thân.


(September 29, 2013)


          You and I, same elite
Drink same water, and breath same air
          Same values we do share
Striving for all as fair humans.

-------------------------------------------------------------------------------

__ Bông sen Tháp Mười __

          Tháp Mười nổi tiếng bông sen
Việt Nam nhục nhã có tên Bác Hồ
          Bông sen kính tặng Phật tổ
Bác Hồ chẳng có nơi mô đón mời.


(poem undated)


          Thap Muoi's lotus a fame
Uncle Ho is a shame for us
          Buddha deserves lotus
Uncle Ho has no place to go.

__ Ước mơ giản dị __

          Ước mơ tôi thật giản dị
Làm người cầm bút chép ghi thế sự
          Tác động sức mạnh ngôn từ
Lay chuyển bạo quyền, đuổi trừ quỉ ma.


(poem undated)


          My desire is quite plain
Be a writer to pen world's facts
          Strength of words makes impacts
Shakes tyrannies, attacks evils.

Sunday, September 22, 2013

__ Bác Hồ, Bác Tôn __ (dịch thơ Nguyễn Chí Thiện)

          Bác Hồ rồi lại Bác Tôn !
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
          Nước da hai bác mầu hồng
Nước da các cháu nhi đồng mầu xanh.


(Poem by Poet Nguyễn Chí Thiện.

Translated into English by blog VNTuongLai --
September 21, 2013)


          Uncle Ho, Uncle Ton !
Both like to hug children and kiss
          Uncles' skins are pinkish
Children's skins have greenish color.

__ Quả đất ngày nay __

          Ngày nay quả đất hình tròn
Mà sao sợ nó không còn như xưa
          Trời cao vẫn còn nắng mưa
Nhưng không bán nguyệt như xưa sai lầm.


(poem undated)


          The Earth is now a sphere
Why afraid it's not near the same
          The sky still shines and rains
Not half-circled as claimed wrongly.

Saturday, September 21, 2013

__ Thời tiết là bệnh của trời __

          Thời tiết là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi mê nàng
          Trời xanh thì phải mầu xanh
Con tim tôi đỏ gợn xanh u buồn.


(Based on verses by Poet Nguyễn Bính.

September 21, 2013)


          Weather is sky's ailments
Love-sick is my ailments of you
          Blue sky of course is blue
My heart is red has blue feelings.----------------------------------------------------------------------------------------

Monday, September 16, 2013

__ Tức nước vỡ bờ __

          Tức nước thì sẽ vỡ bờ
Người dân nhốt cũi đang chờ đứng lên
          Xiết chảy như tiếng la rên
Dân như nước lũ lật thuyền như chơi.


(Based on the Vietnamese phrase "Tức nước vỡ bờ," or
"Too much pressure on the water will break the levee."

September 15, 2013)


          Stressed water breaks levee
People in cage ready to rise
          Gushing flows are loud cries
People as flood, capsize the boats.---------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, September 8, 2013

__ Bụi đời Chợ Lớn __

          "Bụi đời Chợ Lớn" là phim
Đánh đấm giả tạo đứng tim rợn người
          Máu có đổ thật ngoài đời
Bàn tay nhuốm đỏ bụi đời Cộng nô.("Dustant" is not in dictionary. It is invented by this blog
to translate Vietnamese term "Bui doi," or "Dust of life."

"Cho-Lon Dustants" is a violent movie which depicts
the bloodsheds between criminal outcasts, or dustants.)

(September 7, 2013)


          Movie "Cho-Lon Dustants"
Heart-stopped faked production of fists
          Bloodsheds that do exists
Red-handed Communist dustants.

Monday, September 2, 2013

__ Đú đảng __

          Đú đảng lên, bà con ơi
Vốt-ka còn đầy, thảnh thơi đến sáng
          Rượu vào cà tưng xả láng
Một, hai, ba, nào: "Đú đảng!" "Đú đảng!"


("Đú đảng" được blog này chuyển ngữ từ chữ "Party"
có nghĩa là "Ăn chơi đú đởn."

"Party" cũng có nghĩa là đảng, hay nhóm.

Đảng nào thích ăn chơi đú đởn, ăn trên ngồi trốc,
thì thành viên của họ vào đảng để đú đảng;
mỗi thành viên thế này gọi là "Súc vật đú đảng"
[Party animal]. )

(September 2, 2013)


          Let's party, everyone
Vodka's still full, till dawn we're free
          Booze in, we go crazy
One, two, three, now: "Party!" "Party!"

Monday, August 26, 2013

__ Sự thật làm mất mặt chúng __

          Sự thật làm mất mặt chúng
Sống với giả dối đè trũng lương tâm
          Sự thật chữa được rách bầm
Mang lại chất người, hội vận an vui.


(August 24, 2013)


        The truth shames their faces
Live with the lies depress conscience
        The truth can heel lesions
Makes man anew, a bunce of peace.

Friday, August 9, 2013

__ Bao lâu mới thành văn minh? __

          Bao lâu mới thành văn minh ?
Bốn nghìn năm đã phải tinh tường rồi
          Ác độc những thứ lỗi thời
Sống với thời đại cần lời yêu thương.


(August 8, 2013
- Vietnam is known having a 4000-year human history.)


          How long till civilized ?
Four thousand years we're wise enough
          Cruelty's ancient stuff
Current era it's love we need.

Wednesday, July 31, 2013

__ Ngày mai em lên xe bông __

          Ngày mai em lên xe bông
Còn tôi mộng vắng cành hồng xinh tươi
          Có buồn cũng gắng mỉm cười
Cầu nguyện cho nàng, thay lời cầu hôn.


(July 30, 2013)


          Tomorrow's your wedding
My dream's ending a pretty rose
          Sadness yields smiling pose
Prayer for you; proposal not.

Friday, July 19, 2013

__ Quê ơi, tôi về với người __

          Quê ơi, tôi về với người
Con tim náo nức một trời hoan vui
          Quê tôi là những ngọt bùi
Chẳng tuyệt thế trần, tuyệt vời trong tôi.(July 17, 2013)          Here I come, my homeland
My heart commends skyful of treats
          Homeland is bittersweet
If not the best, at least in me.

("Skyful" is not in the dictionary, however, you can guess what it means :-)

Sunday, July 7, 2013

__ Những ngày vui mừng __

          Những ngày vui mừng đâu rồi ?
Chỉ còn chốn này mình tôi tiếc nuối
          Ngày đầu đến tận ngày cuối
Kết thành thời chuỗi để đời cho nhau.


(July 6, 2013)


          Where are those happy days?
Alone this place self-reflection
          First day till the last one
Into timeline written our lives.

Thursday, June 13, 2013

__ Chúc mừng sinh nhật __

          Chúc mừng sinh nhật đến nàng
Cao thấp hèn sang, cũng con của đời
          Đầy vơi nước mắt, nét cười
Gánh kiếp làm người, ta là thế nhân.(June 11, 2013)          Happy birthday to you
No matter who, you're life's offspring
          Much of tears and smiling
Human beings, we are the world.

Friday, May 24, 2013

__ Là chi mục đích ở đời? __

          Là chi mục đích ở đời?
Của cải ngút trời chết chẳng cầm tay
          Tâm hồn vô hình nhỏ thay
Sẽ là bất tử mai này lưu danh.(May 23, 2013)


          In life, what is your goal?
Materials don't last with death
          Your soul, unseen, midget
Your name with it, is immortal.

Thursday, May 16, 2013

__ Cùng thoát khỏi Đảng __

          Cùng nhau ta thoát khỏi Đảng
Chấm dứt phạm tội với đảng lưu manh
          Sống thà vơi bớt cám ăn
Hơn tai tiếng là mấy thằng đáng khinh.


( May 15, 2013 --

Để câu thơ nhẹ nhàng hơn, 2 chữ "đáng khinh"
được thế cho 2 chữ "súc sinh"

Party = the Vietnamese Communist Party

Inspired by ex-Communists, especially Nguyễn Chí Đức )


          Let's exit the Party
To end our crime with the hoodlums
          We might live with less crumbs
Than being known as scums in life.

Friday, May 10, 2013

__ Cát-xtrô, Ô-hai-ồ, Bác Hồ __

          Bạn nghe đến Ồ-hai-ồ
Nơi gái phục dịch Cát-xtrô dâm dục
          Bạn có nghe từ âm vực?
Có người bị bắt nô dục Bác Hồ.


( May 9, 2013
-- Ariel Castro and accomplices in Ohio, USA, were arrested recently
for enslaving 3 women for a decade to satisfy their sexual perversion.

The discovery is a reflection of Uncle Ho Chi MInh's involvement in
enslaving secretly some women, one is well-known, for Uncle Ho's
sexual satisfaction.)


          You've heard of Ohio
Where women were Castro's sex slaves
          Have you heard from the graves?
Some were enslaved for Uncle Ho.

Tuesday, April 30, 2013

Thursday, April 25, 2013

__ Tháng Tư ngày Ba Mươi __

          Đây tháng Tư ngày Ba Mươi
Mở đầu cái chết của người dân Việt
          Ngày qua ngày bị bóp ngẹt
Nếu không vong liệt, sống làm ma chơ.( Ma chơ = Thây ma nửa sống nửa chết, có diện mạo chơ chơ, mất hồn.

April 24, 2013 --
Communists gained total control in Vietnam since April 30th, 1975,
which is the death of the Vietnamese people
who are aiming to be true human beings.)

          It's April Thirtieth
The start of death of Vietnamese
          Everyday being squeezed
If not to death, zombies we live.

Sunday, April 7, 2013

__ Thằng Tây thua, thằng Cộng được __

          Thằng Tây thua, thằng Cộng được
Nhìn chéo nhìn ngang nghĩ ngược nghĩ xuôi
           Người dân nhìn ra rạch ròi
Nòi Cộng hiểm ác hơn nòi Tây xưa.

(April 6, 2013 --
Based on a common observation by the Vietnamese people
after the French colonists were defeated in Indochina:
"Thằng Tây thua, thằng Cộng được /
Nghĩ xuôi nghĩ ngược Cộng ác hơn Tây," or
"The French bastards lost, the Communist bastards won /
Ponder back and forth, the Communists are far more cruel.")

          The French lost, Commies won
Think off and on all perspectives
          People are positive
Commies to French, mischievous more.

__ Lũ ăn cướp __

          Cộng sản là lũ ăn cướp
Cướp đất, cướp nhà, cướp nước nhân dân
          Chúng giỏi nhờ tài ác nhân
Chẳng cần lương tri làm quân quỉ thần.


(April 2, 2007)


          Communists are robbers
They rob lands, homes, people's country
          They're good with cruelty
No hearts, no minds, to be devils.

Wednesday, March 27, 2013

__ Tro bụi __

          Tro về tro, bụi về bụi
Tất cả con người cuối đời như nhau
          Có người vất vưởng loạn ngầu
Vì khi sống đã đúc cầu Âm ty.


(Death is the end of anyone's life, and it is the threshold to an unknown world.
Evil persons will have a hard time to get to a peaceful place.)


          Ash to ash, dust to dust
Everyone's life ends just same way
          Some will wander astray
For they have formed bridgeway to Hell.

Monday, March 18, 2013

__ Một người ngã gục bên ta __

          Một người ngã gục bên ta
Ngàn người quyết chí hoạch đà đứng lên
          Ngàn người ngã gục với lên
Triệu người nối kết đập tan hung tàn.


(3-17-2013
Inspired by the Vietnamese people
who are tired and sick with
the tyrannical Vietnamese Communists.)


          One fallen by our side
We thousand guide ourselves to stand
          Thousand fallen reach hands
We million band to crush evil.__ Núi cao cũng dời __

          Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
          Một tay chẳng thành công lao
Tám tay đồng lòng, núi cao cũng dời.


(First 2 lines are a common saying by Vietnamese for generations
Last 2 lines are based on the Biblical account "a faith can move mountain.")


          One tree creates no height
Three trees can make a high mountain
          One hand can't get work done
Eight hands same hearts, mountain can move.

__ Ước gì gặp em một lần

          Ước gì gặp em một lần
Cho lòng diễm phúc cảm nhận thiết thân
          Ngắn dài ai biết cõi trần
Em ơi mau đến cho tròn niềm mơ.


(poem undated ----
Based on a female's nickname "uocgigapanhmotlan"
which means "I wish to meet you once")


          I wish to meet you once
To give my heart a chance to feel
          How long would life last still
Come to me to fulfill my dream.

Thursday, March 7, 2013

__ Hiến pháp bùn lầy __

          Hiến pháp soạn để làm gì
Nếu không vì nước, chẳng vì nhân dân?
          Nếu vì một đám xảo gian
Xin mời Hiến pháp cuộn lăn xuống bùn.


(March 6, 2013 ----
Vietnamese Communists are updating
their selfish Constitution!!)


          What's Constitution for
If not country, nor for people?
          If for bunch of evils
Constitution, please roll to mud.

__ Lòng tham ích kỷ __

          Cùng nhau tìm hiểu cuộc đời
Sống cho trọn kiếp làm người với nhau
          Cõi đời chẳng được mãi đâu
Lòng tham ích kỷ rữa sâu tâm hồn.


(May 24, 2010)


          Let's learn and understand
How to live as human beings
          Life's not everlasting
Selfish greed is rotting our souls.

__ Chẳng là chi trong mắt em

          Chẳng là chi trong mắt em
Đời là thế chẳng ai thèm ngó ngàng
          Mỗi khi cùng lối chung đàng
Xin em nhanh bước chớ màng đến ai.


(Poem undated -----
Based on someone's nickname "toichanglachitrongmatem"
which means "I'm nothing in your eyes")


          I'm nothing in your eyes
Such is life no one tries to care
          Any road we must share
Please walk faster and spare no one.

Saturday, March 2, 2013

__ Nhầm lẫn bước chân __

          Một thời nhầm lẫn bước chân
Vào trong bóng tối chập chờn bóng ma
          Bây giờ mắt như sáng ra
Ngại chi không dám thoát xa lối mòn?


(poem undated)


          One time your feet were lost
Into the dark where ghosts to be
          Now, your eyes seem to see
Why hesitate to flee that trail?

__ Chớ ngoa lời __

          Nếu yêu cứ bảo là yêu
Không yêu thì chớ nói yêu ngoa lời
          Lòng ngay đứng thẳng giữa đời
Như cây tùng bách gió trời không xiêu


(Inspired by a poem by Phùng Quán [1932-1995])


          Say love when you mean love
Don't lie when you don't love at all
          Straight hearts keep us stand tall
Like the cedars don't  fall by wind.

__ Hãy đến bên tôi

          Hãy đến bên tôi người ơi
Cho lòng ấm áp, tan vơi nỗi sầu
          Cô đơn mang đến quặn đau
Một mai xum họp nguyện cầu đôi ta


(Based on a female's nickname "haydenbentoi"
which means "Come by my side" )


          Come by my side, my dear
To warm our hearts, to clear sadness
          Painful, it's loneliness
There'll be togetherness we pray.

Tuesday, February 19, 2013

__ Nhớ em __

          Nhớ em lòng cứ rứt ray
Nhớ em tình nghĩa đắm say bất tận
          Làm trai gánh vác sứ mệnh
Có em trong lòng vững bền tâm can.


(poem undated)


        Miss you, my heart's restless
Miss you my love endless passion
        I'm a man with mission
You're in my heart strengthens my mind.

__ Đá bay tảng, đá bay vụn __

          Đá bay tảng tưởng sẽ đến
Một mình ngang qua một chuyến rồi hết
          Từ đâu đá bay vụn xẹt
Xuyên tầng khí quyển, hủy khoét Địa cầu.


(2-17-2013
  Flyby asteroid and destructive meteor in February 2013)


          Asteroid expected
Flying alone, that's it no more
          From somewhere meteor
Cut through the air, injured the Earth.

__ Bao la ngát trời __

          Tình yêu xin đến đôi ta
Tình yêu xin hãy bao la ngát trời
          Thực hư ta chớ ngoa lời
Cho tình sâu thắm, kết đời bên nhau.(poem dated Valentine's Day 2005)     Love, please come between us
Love, please be as large as the sky
     True or false, tell no lie
Deepen our love, we tie our knot.

__ Nghĩ về quê mẹ __

          Hôm nay ra đứng ngõ sau
Nghĩ về quê mẹ mà đau đớn lòng
          Dân có tự do thật không?
Hay lời Cộng sản ---- nghĩa không chữ bầy?


(poem undated
  Commie = Communist)


          Today in the backyard
Thinking of home is hard for me
          Are people truly free?
Or empty words ---- Commie language?

Friday, February 8, 2013

__ Lịch sử sẽ phán xét __

     Lịch sử sẽ phán xét bạn
Đang làm rất tốt, hay bẩn đằng đằng
     Được ghi với tính công bằng
Lịch sử loài người rành rành xét soi.


(February 6, 2013)


     History will judge you
What ever-worst you do, or best
     Written with the fairness
Mon's history, clearest to judge.


(mon = man = human; "mon" has the Scottish origin.
Using "mon" instead of "man" which means "human"
can avoid criticism of sexism, I hope. :-)

Wednesday, January 16, 2013

__ Đồng chí tốt, láng giềng tốt __

     " - Đồng chí tốt, láng giềng tốt "
Chúng dậy mi học càng dốt thêm ra
     Đã học đổ máu dân ta
Giờ đang bóp chết quê nhà Việt Nam.


(January 6, 2013 --
A dash in front of the content within double quotes is
an invention of Blog VNTuongLai to indicate
other meaning(s) [mostly controversial] of the content
from its common understanding.
In this case, what is the opposite of good ?)


     " - Good comrades, good neighbors"
They teach you well, dumber you get
     You learned to make bloodshed
Now choking dead our home Vietnam.

__ Đừng làm lũ điêu ngoa __

     Đồng chí ơi, ta bảo này
Học sao ăn nói cho tầy người ta
     Đừng học làm lũ điêu ngoa
Cháu con ghét bỏ, mẹ già lánh xa.

(Thơ không đề ngày tháng --
Thơ lục bát thời thơ ấu ảnh hưởng rất lớn 
trên loạt thơ Sáu-Tám-Bốn trong blog này.)

(Poem undated --
The luc-bat poems during childhood have a great influence
on the series of Six-Eight-Four poems in this blog.)


     Comrades, let me tell you
Learn how to speak as do others
     Don't learn to be liars
Children hate them, mothers shun you.

__ Phong Tướng __

     Tôi được phong lên làm Tướng
Bao năm phục vụ bức cưỡng tù giam
     Dân đen tôi cho nín câm
Tôi con của Quỉ, quân hàm Tướng Cướp.

- December 30, 2012
Vietnamese Communist regime recently promoted
its loyalists to generals as the rewards.


     I'm up as General
Years of service handle prison
     People, I make them none
I'm Devil's son, General Rob.