Friday, February 6, 2009

21 Thế Kỷ XXI __

21 Thế Kỷ XXI __

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009 __

Dạo một vòng các trang điện tử đăng tải thông tin không có sự kìm kẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, blog VNTươngLai bình chọn ra được 21 nơi có thể coi là có nhiều giá trị của thế kỷ 21. Nếu bạn chưa có cơ hội biết đến những nơi này, thì còn chờ đến thế kỷ thứ mấy mới ghé qua nhỉ?


Và sau đây là "21 Thế Kỷ 21, năm 2009”, không xếp theo thứ tự,
viết tắt là "21XXI-2009":

21__ SaigonBáo.com (Danh sách những trang báo điện tử trong và ngoài nước)
20__ TDNgônLuận.com (báo Tự do Ngôn luận )
19__ RadioVNCR.com (Vietnam California Radio)
18__ Bolsavik.com (trang thông tin viết bằng tiếng Anh)
17__ ViệtCatholic.net (Thông tấn xã Công Giáo Việt Nam)
16__ ThôngLuận.org (Tạp chí Thông Luận, Đa nguyên Dân chủ)
15__ Take2tango.com (tạp chí)
14__ X-Cafevn.org (Diễn đàn X-cafe)
13__ LittleSaigonRadio.com (đài phát thanh Little Saigon)
12__ ViệtBáo.com (Việt Báo)
11__ SBTN.net (Saigon Broadcasting Television Network)
10__ RFI.fr (đài phát thanh nước Pháp)
9 __ ĐCVonline.net (báo Đàn Chim Việt )
8 __ ÝKiến.net (trang mạng Ý Kiến)
7 __ VietnamExodus.com ( "Ngày về đất Việt", thông tin chính trị )
6 __ ViệtVùngVịnh.com (báo Việt Vùng Vịnh San Francisco, USA)
5 __ RadioChânTrờiMới.com (đài phát thanh Chân Trời Mới)
4 __ BBC.co.uk/vietnamese (đài phát thanh BBC nước Anh)
3 __ Đối-Thoại.com (trang mạng Đối Thoại)
2 __ Người-Việt.com (nhật báo Người Việt tại Little Saigon, USA)
1 __ RFA.org/vietnamese (đài phát thanh Á Châu Tự do)


21__ SaigonBáo.com (Danh sách những trang báo điện tử trong và ngoài nước)

20__ TDNgônLuận.com (báo Tự do Ngôn luận )
19__ RadioVNCR.com (Vietnam California Radio)
18__ Bolsavik.com (trang thông tin viết bằng tiếng Anh)


17__ ViệtCatholic.net (Thông tấn xã Công Giáo Việt Nam)

16__ ThôngLuận.org (Tạp chí Thông Luận, Đa nguyên Dân chủ)

15__ Take2tango.com (tạp chí)

14__ X-Cafevn.org (Diễn đàn X-cafe)
13__ LittleSaigonRadio.com (đài phát thanh Little Saigon)


12__ ViệtBáo.com (Việt Báo)

11__ SBTN.net (Saigon Broadcasting Television Network)

10__ RFI.fr (đài phát thanh nước Pháp)


9 __ ĐCVonline.net (báo Đàn Chim Việt )


8 __ ÝKiến.net (trang mạng Ý Kiến)


7 __ VietnamExodus.com ( "Ngày về đất Việt", thông tin chính trị )6 __ ViệtVùngVịnh.com (báo Việt Vùng Vịnh San Francisco, USA)5 __ RadioChânTrờiMới.com (đài phát thanh Chân Trời Mới)4 __ BBC.co.uk/vietnamese (đài phát thanh BBC nước Anh)3 __ Đối-Thoại.com (trang mạng Đối Thoại)

2 __ Người-Việt.com (nhật báo Người Việt tại Little Saigon, USA)
1 __ RFA.org/vietnamese (đài phát thanh Á Châu Tự do)
No comments: