Tuesday, October 15, 2013

__ Võ Nguyên Giáp nghe lẫy lừng __

          Võ Nguyên Giáp nghe lẫy lừng
Thật lòng so sánh chắc chừng hụt xa
          Sống làm nô lệ Đảng ta
Chẳng còn khí phách, thua xa Trần Độ.


( Vo Nguyen Giap, and Tran Do both were generals
   in the Communist Vietnamese army,
   but each earned different level of respect.

   Party = Vietnamese Communist Party
   bondsman = bondservant

   October 13, 2013)


          Vo Nguyen Giap sounds greatest
Truly compared, much less the man
          Lived as Party's bondsman
Had no prestige, worse than Trần Độ.


--------------------------------------------------

No comments: