Tuesday, November 26, 2013

__ Tự nhòm __

          Vui đấy chứ khi tự nhòm
Cơ vật lên chốt nã tuôn pháo đạn
          Bắn, bắn, mỉm cười vô hạn
Tấm nào được nhất, bè bạn vui lây.( November 24, 2013 ----
          The Oxford Dictionary accepted SELFIE as a word.

          Từ điển Oxford công nhận SELFIE là chữ chính thức;
          được blog này chuyển ngữ là TỰ NHÒM. )          It's fun to do selfie
Gadget's ready to do shooting
          Shoot, shoot, and keep smiling
Best shot brings good feelings with friends.
 
 
 

No comments: