Wednesday, October 30, 2013

__ Khuôn mặt em đẹp như tiên __

          Khuôn mặt em đẹp như tiên
Làm tôi thờ thẫn đảo điên trong lòng
          Nhủ rằng hoài bão phải xong
Kẻo ham mê quá long đong bất thành.


(poem undated ----
        aim =  higher purpose to complete)


          Your face, oh my, goddess
My heart's crazy, senseless I am
          No, I must close my aim
Obsession can become failure.

No comments: