Wednesday, March 27, 2013

__ Tro bụi __

          Tro về tro, bụi về bụi
Tất cả con người cuối đời như nhau
          Có người vất vưởng loạn ngầu
Vì khi sống đã đúc cầu Âm ty.


(Death is the end of anyone's life, and it is the threshold to an unknown world.
Evil persons will have a hard time to get to a peaceful place.)


          Ash to ash, dust to dust
Everyone's life ends just same way
          Some will wander astray
For they have formed bridgeway to Hell.

Monday, March 18, 2013

__ Một người ngã gục bên ta __

          Một người ngã gục bên ta
Ngàn người quyết chí hoạch đà đứng lên
          Ngàn người ngã gục với lên
Triệu người nối kết đập tan hung tàn.


(3-17-2013
Inspired by the Vietnamese people
who are tired and sick with
the tyrannical Vietnamese Communists.)


          One fallen by our side
We thousand guide ourselves to stand
          Thousand fallen reach hands
We million band to crush evil.__ Núi cao cũng dời __

          Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
          Một tay chẳng thành công lao
Tám tay đồng lòng, núi cao cũng dời.


(First 2 lines are a common saying by Vietnamese for generations
Last 2 lines are based on the Biblical account "a faith can move mountain.")


          One tree creates no height
Three trees can make a high mountain
          One hand can't get work done
Eight hands same hearts, mountain can move.

__ Ước gì gặp em một lần

          Ước gì gặp em một lần
Cho lòng diễm phúc cảm nhận thiết thân
          Ngắn dài ai biết cõi trần
Em ơi mau đến cho tròn niềm mơ.


(poem undated ----
Based on a female's nickname "uocgigapanhmotlan"
which means "I wish to meet you once")


          I wish to meet you once
To give my heart a chance to feel
          How long would life last still
Come to me to fulfill my dream.

Thursday, March 7, 2013

__ Hiến pháp bùn lầy __

          Hiến pháp soạn để làm gì
Nếu không vì nước, chẳng vì nhân dân?
          Nếu vì một đám xảo gian
Xin mời Hiến pháp cuộn lăn xuống bùn.


(March 6, 2013 ----
Vietnamese Communists are updating
their selfish Constitution!!)


          What's Constitution for
If not country, nor for people?
          If for bunch of evils
Constitution, please roll to mud.

__ Lòng tham ích kỷ __

          Cùng nhau tìm hiểu cuộc đời
Sống cho trọn kiếp làm người với nhau
          Cõi đời chẳng được mãi đâu
Lòng tham ích kỷ rữa sâu tâm hồn.


(May 24, 2010)


          Let's learn and understand
How to live as human beings
          Life's not everlasting
Selfish greed is rotting our souls.

__ Chẳng là chi trong mắt em

          Chẳng là chi trong mắt em
Đời là thế chẳng ai thèm ngó ngàng
          Mỗi khi cùng lối chung đàng
Xin em nhanh bước chớ màng đến ai.


(Poem undated -----
Based on someone's nickname "toichanglachitrongmatem"
which means "I'm nothing in your eyes")


          I'm nothing in your eyes
Such is life no one tries to care
          Any road we must share
Please walk faster and spare no one.

Saturday, March 2, 2013

__ Nhầm lẫn bước chân __

          Một thời nhầm lẫn bước chân
Vào trong bóng tối chập chờn bóng ma
          Bây giờ mắt như sáng ra
Ngại chi không dám thoát xa lối mòn?


(poem undated)


          One time your feet were lost
Into the dark where ghosts to be
          Now, your eyes seem to see
Why hesitate to flee that trail?

__ Chớ ngoa lời __

          Nếu yêu cứ bảo là yêu
Không yêu thì chớ nói yêu ngoa lời
          Lòng ngay đứng thẳng giữa đời
Như cây tùng bách gió trời không xiêu


(Inspired by a poem by Phùng Quán [1932-1995])


          Say love when you mean love
Don't lie when you don't love at all
          Straight hearts keep us stand tall
Like the cedars don't  fall by wind.

__ Hãy đến bên tôi

          Hãy đến bên tôi người ơi
Cho lòng ấm áp, tan vơi nỗi sầu
          Cô đơn mang đến quặn đau
Một mai xum họp nguyện cầu đôi ta


(Based on a female's nickname "haydenbentoi"
which means "Come by my side" )


          Come by my side, my dear
To warm our hearts, to clear sadness
          Painful, it's loneliness
There'll be togetherness we pray.