Tuesday, February 19, 2013

__ Nhớ em __

          Nhớ em lòng cứ rứt ray
Nhớ em tình nghĩa đắm say bất tận
          Làm trai gánh vác sứ mệnh
Có em trong lòng vững bền tâm can.


(poem undated)


        Miss you, my heart's restless
Miss you my love endless passion
        I'm a man with mission
You're in my heart strengthens my mind.

No comments: