VNTuongLai's videos

Loading...

Monday, September 30, 2013

__ Bạn và tôi, cao cả chung __

          Bạn và tôi, cao cả chung
Uống cùng nước chảy, thở cùng không khí
          Chia sẻ cùng những giá trị
Làm người công bằng quyết chí tương thân.


(September 29, 2013)


          You and I, same elite
Drink same water, and breath same air
          Same values we do share
Striving for all as fair humans.

-------------------------------------------------------------------------------

__ Bông sen Tháp Mười __

          Tháp Mười nổi tiếng bông sen
Việt Nam nhục nhã có tên Bác Hồ
          Bông sen kính tặng Phật tổ
Bác Hồ chẳng có nơi mô đón mời.


(poem undated)


          Thap Muoi's lotus a fame
Uncle Ho is a shame for us
          Buddha deserves lotus
Uncle Ho has no place to go.

__ Ước mơ giản dị __

          Ước mơ tôi thật giản dị
Làm người cầm bút chép ghi thế sự
          Tác động sức mạnh ngôn từ
Lay chuyển bạo quyền, đuổi trừ quỉ ma.


(poem undated)


          My desire is quite plain
Be a writer to pen world's facts
          Strength of words makes impacts
Shakes tyrannies, attacks evils.

Sunday, September 22, 2013

__ Bác Hồ, Bác Tôn __ (dịch thơ Nguyễn Chí Thiện)

          Bác Hồ rồi lại Bác Tôn !
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
          Nước da hai bác mầu hồng
Nước da các cháu nhi đồng mầu xanh.


(Poem by Poet Nguyễn Chí Thiện.

Translated into English by blog VNTuongLai --
September 21, 2013)


          Uncle Ho, Uncle Ton !
Both like to hug children and kiss
          Uncles' skins are pinkish
Children's skins have greenish color.

__ Quả đất ngày nay __

          Ngày nay quả đất hình tròn
Mà sao sợ nó không còn như xưa
          Trời cao vẫn còn nắng mưa
Nhưng không bán nguyệt như xưa sai lầm.


(poem undated)


          The Earth is now a sphere
Why afraid it's not near the same
          The sky still shines and rains
Not half-circled as claimed wrongly.

Saturday, September 21, 2013

__ Thời tiết là bệnh của trời __

          Thời tiết là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi mê nàng
          Trời xanh thì phải mầu xanh
Con tim tôi đỏ gợn xanh u buồn.


(Based on verses by Poet Nguyễn Bính.

September 21, 2013)


          Weather is sky's ailments
Love-sick is my ailments of you
          Blue sky of course is blue
My heart is red has blue feelings.----------------------------------------------------------------------------------------

Monday, September 16, 2013

__ Tức nước vỡ bờ __

          Tức nước thì sẽ vỡ bờ
Người dân nhốt cũi đang chờ đứng lên
          Xiết chảy như tiếng la rên
Dân như nước lũ lật thuyền như chơi.


(Based on the Vietnamese phrase "Tức nước vỡ bờ," or
"Too much pressure on the water will break the levee."

September 15, 2013)


          Stressed water breaks levee
People in cage ready to rise
          Gushing flows are loud cries
People as flood, capsize the boats.---------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, September 8, 2013

__ Bụi đời Chợ Lớn __

          "Bụi đời Chợ Lớn" là phim
Đánh đấm giả tạo đứng tim rợn người
          Máu có đổ thật ngoài đời
Bàn tay nhuốm đỏ bụi đời Cộng nô.("Dustant" is not in dictionary. It is invented by this blog
to translate Vietnamese term "Bui doi," or "Dust of life."

"Cho-Lon Dustants" is a violent movie which depicts
the bloodsheds between criminal outcasts, or dustants.)

(September 7, 2013)


          Movie "Cho-Lon Dustants"
Heart-stopped faked production of fists
          Bloodsheds that do exists
Red-handed Communist dustants.

Monday, September 2, 2013

__ Đú đảng __

          Đú đảng lên, bà con ơi
Vốt-ka còn đầy, thảnh thơi đến sáng
          Rượu vào cà tưng xả láng
Một, hai, ba, nào: "Đú đảng!" "Đú đảng!"


("Đú đảng" được blog này chuyển ngữ từ chữ "Party"
có nghĩa là "Ăn chơi đú đởn."

"Party" cũng có nghĩa là đảng, hay nhóm.

Đảng nào thích ăn chơi đú đởn, ăn trên ngồi trốc,
thì thành viên của họ vào đảng để đú đảng;
mỗi thành viên thế này gọi là "Súc vật đú đảng"
[Party animal]. )

(September 2, 2013)


          Let's party, everyone
Vodka's still full, till dawn we're free
          Booze in, we go crazy
One, two, three, now: "Party!" "Party!"