Wednesday, July 31, 2013

__ Ngày mai em lên xe bông __

          Ngày mai em lên xe bông
Còn tôi mộng vắng cành hồng xinh tươi
          Có buồn cũng gắng mỉm cười
Cầu nguyện cho nàng, thay lời cầu hôn.


(July 30, 2013)


          Tomorrow's your wedding
My dream's ending a pretty rose
          Sadness yields smiling pose
Prayer for you; proposal not.

No comments: