Saturday, March 2, 2013

__ Hãy đến bên tôi

          Hãy đến bên tôi người ơi
Cho lòng ấm áp, tan vơi nỗi sầu
          Cô đơn mang đến quặn đau
Một mai xum họp nguyện cầu đôi ta


(Based on a female's nickname "haydenbentoi"
which means "Come by my side" )


          Come by my side, my dear
To warm our hearts, to clear sadness
          Painful, it's loneliness
There'll be togetherness we pray.

No comments: