Wednesday, July 31, 2013

__ Ngày mai em lên xe bông __

          Ngày mai em lên xe bông
Còn tôi mộng vắng cành hồng xinh tươi
          Có buồn cũng gắng mỉm cười
Cầu nguyện cho nàng, thay lời cầu hôn.


(July 30, 2013)


          Tomorrow's your wedding
My dream's ending a pretty rose
          Sadness yields smiling pose
Prayer for you; proposal not.

Friday, July 19, 2013

__ Quê ơi, tôi về với người __

          Quê ơi, tôi về với người
Con tim náo nức một trời hoan vui
          Quê tôi là những ngọt bùi
Chẳng tuyệt thế trần, tuyệt vời trong tôi.(July 17, 2013)          Here I come, my homeland
My heart commends skyful of treats
          Homeland is bittersweet
If not the best, at least in me.

("Skyful" is not in the dictionary, however, you can guess what it means :-)

Sunday, July 7, 2013

__ Những ngày vui mừng __

          Những ngày vui mừng đâu rồi ?
Chỉ còn chốn này mình tôi tiếc nuối
          Ngày đầu đến tận ngày cuối
Kết thành thời chuỗi để đời cho nhau.


(July 6, 2013)


          Where are those happy days?
Alone this place self-reflection
          First day till the last one
Into timeline written our lives.