Wednesday, January 16, 2013

__ Đừng làm lũ điêu ngoa __

     Đồng chí ơi, ta bảo này
Học sao ăn nói cho tầy người ta
     Đừng học làm lũ điêu ngoa
Cháu con ghét bỏ, mẹ già lánh xa.

(Thơ không đề ngày tháng --
Thơ lục bát thời thơ ấu ảnh hưởng rất lớn 
trên loạt thơ Sáu-Tám-Bốn trong blog này.)

(Poem undated --
The luc-bat poems during childhood have a great influence
on the series of Six-Eight-Four poems in this blog.)


     Comrades, let me tell you
Learn how to speak as do others
     Don't learn to be liars
Children hate them, mothers shun you.

No comments: