Tuesday, February 19, 2013

__ Nhớ em __

          Nhớ em lòng cứ rứt ray
Nhớ em tình nghĩa đắm say bất tận
          Làm trai gánh vác sứ mệnh
Có em trong lòng vững bền tâm can.


(poem undated)


        Miss you, my heart's restless
Miss you my love endless passion
        I'm a man with mission
You're in my heart strengthens my mind.

__ Đá bay tảng, đá bay vụn __

          Đá bay tảng tưởng sẽ đến
Một mình ngang qua một chuyến rồi hết
          Từ đâu đá bay vụn xẹt
Xuyên tầng khí quyển, hủy khoét Địa cầu.


(2-17-2013
  Flyby asteroid and destructive meteor in February 2013)


          Asteroid expected
Flying alone, that's it no more
          From somewhere meteor
Cut through the air, injured the Earth.

__ Bao la ngát trời __

          Tình yêu xin đến đôi ta
Tình yêu xin hãy bao la ngát trời
          Thực hư ta chớ ngoa lời
Cho tình sâu thắm, kết đời bên nhau.(poem dated Valentine's Day 2005)     Love, please come between us
Love, please be as large as the sky
     True or false, tell no lie
Deepen our love, we tie our knot.

__ Nghĩ về quê mẹ __

          Hôm nay ra đứng ngõ sau
Nghĩ về quê mẹ mà đau đớn lòng
          Dân có tự do thật không?
Hay lời Cộng sản ---- nghĩa không chữ bầy?


(poem undated
  Commie = Communist)


          Today in the backyard
Thinking of home is hard for me
          Are people truly free?
Or empty words ---- Commie language?

Friday, February 8, 2013

__ Lịch sử sẽ phán xét __

     Lịch sử sẽ phán xét bạn
Đang làm rất tốt, hay bẩn đằng đằng
     Được ghi với tính công bằng
Lịch sử loài người rành rành xét soi.


(February 6, 2013)


     History will judge you
What ever-worst you do, or best
     Written with the fairness
Mon's history, clearest to judge.


(mon = man = human; "mon" has the Scottish origin.
Using "mon" instead of "man" which means "human"
can avoid criticism of sexism, I hope. :-)