Monday, August 26, 2013

__ Sự thật làm mất mặt chúng __

          Sự thật làm mất mặt chúng
Sống với giả dối đè trũng lương tâm
          Sự thật chữa được rách bầm
Mang lại chất người, hội vận an vui.


(August 24, 2013)


        The truth shames their faces
Live with the lies depress conscience
        The truth can heel lesions
Makes man anew, a bunce of peace.

No comments: