Thursday, January 9, 2014

__ Hoa hướng dương __

          Cao nhất là hoa hướng dương
Cố vươn chót vót gió sương phủ đầu
          Mặt trời dù núp đâu đâu
Đóa hoa hướng đến reo câu "Chào bạn".


( January 8, 2014 --
          Based on someone's nickname "hoahuongduong," or "sunflower" )


          Tallest is sunflower
Reaching way top captures cold air
          The sun can hide somewhere
Flower sights to with cheers "Hello."
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

No comments: