Saturday, October 24, 2009

__ Cuba thức __

__ Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Minh Triết qua Cuba phát biểu làm bà con Việt Nam ở nước ngoài cười bò ra. Thôi thì, người cười người mếu thì tùy vào cảm xúc của họ.

__ Ở đây Blog VNTuongLai đề nghị chúng ta nên phát âm tên của nước ấy là "CƯ BA" để nghe cho thanh lịch hơn.

__ Chứ cái kiểu "Cuba thức," thì sau 9 tháng 10 ngày, có thằng Cu Tí bò ra đi ngủ.


(10-24-2009)

No comments: