Friday, October 23, 2009

__ Có chăng một ngày tận thế? __

__ Ngày tận thế là một sự kiện không thể không xảy ra. Rất khó mà tiên đoán ngày tận thế sẽ xảy ra như thế nào.

Trước đây khối Cộng sản và Thế giới Tự do thù nghịch với nhau với nguy cơ toàn thế giới có thể bị ngụp lặn trong bão lửa do các bom nguyên tử (hạt nhân) gây ra. Từ hai mươi năm trước, nguy cơ này đã chấm dứt sau khi Liên Bang Xô Viết và các nước "Xã hội Chủ nghĩa anh em" từ bỏ con đường Cộng sản do Các Mác, Lê-nin, và Xít-ta-lin tưởng tượng ra.

Ngày nay, ngoại trừ vài tay dở dở ương ương như Đồng chí Chủ tịch Kim tại Bắc Triều Tiên, thế giới nhân loại tương đối an tâm hơn về nguy cơ bị hủy diệt bằng bom nguyên tử.

Thay vào đó, là nguy cơ trái đất có thể bị va chạm với các tảng đá khổng lồ bay vùn vụt trong không gian. Những tảng đá này một khi xuyên qua bầu khí quyển của trái đất thì sức tàn phá của chúng vượt xa bom nguyên tử.

Dưới đây là một link dẫn đến video trên YouTube về nguy cơ Trái đất có thể bị tàn phá bởi sự va chạm với những tảng đá khổng lồ từ không gian bay vào.

http://www.youtube.com/user/NationalGeographic#p/u/9/32Gsm3-agV4

(10-23-2009)

No comments: