Monday, January 25, 2010

__Nhân Sự Định__

__"Nhân Sự Định" là một mục ghi nhận vắn tắt "những Nhân Vật, Sự Kiện và Nhận Định đáng để ý” được đăng từ cuối tháng Sáu 2007 trong blog VNTuongLai trên Yahoo 360°. Dưới mỗi ghi nhận có vài dòng bình luận in chữ nghiêng.

Hôm nay (25 tháng Giêng 2010) đa phần của mục này được đăng vào blog này để lưu trữ.


============================================================
============================================================

Thứ Năm 5 tháng 7, 2007

Sau một thời gian nghiên cứu, mục Nhân Sự Định đã được trình làng cuối tháng Sáu 2007. Chủ đích của Nhân Sự Định là ghi nhận vắn tắt những thông tin đặc sắc từ các nguồn tin thấy nơi công cộng, bao gồm các blogs. Nhân Sự Định là chữ tắt của "những Nhân Vật, Sự Kiện và Nhận Định đáng để ý”.

Đặc điểm của Nhân Sự Định là trình bày thẳng ở nơi trang bìa. Những trang trình bày của mục này nơi ngoài bìa thường xuyên thay thế làm mất dấu tích các trang cũ. Bạn đọc nào không có nhiều thời gian có thể đã bỏ lỡ dịp đọc các trang cũ. Vì thế, blog entry Nhân Sự Định nằm ở bên trong blog này được dùng để lưu trữ các trang Nhân Sự Định đã đăng ở bìa.

Tuy blog này có chủ đề về chính trị nhạy cảm, nhưng những thông tin trình bày trong mục Nhân Sự Định không nhất thiết phải liên quan đến chính trị.

No comments: