Tuesday, November 10, 2009

__Polytoons__

__ Political cartoons by blog VNTuongLai============= Quáng Mù =============== March 24, 2007 ======================== Luật Rừng ============== April 16, 2007 =============

============= Đại biểu Nhân dân ======== April 22, 2007 =============


============= Nước Việt Nam ========== April 26, 2007 ==============


============= WT10O ================ August 10, 2006 ======================== Giải Phóng ============== April 30, 2007 =============No comments: