Monday, November 26, 2012

Thế vận hội Bắc KinhBài thơ này làm cách đây hơn bốn năm khi toàn thế giới (đa số) cùng tẩy chay Bắc Kinh về những hành động ngang ngược, mất tính người của nhà cầm quyền Cộng sản .

No comments: